Yamalar

Yama ile gerdirmesiz onarım hem ameliyat sonrası hastanın rahatsızlığını azaltır hem de fıtığın yeniden nüks etme riskini çok düşürür dolayısıyla fıtık tedavisinde en önemli gelişme gerdirmesiz onarım yönteminin bulunmasıdır. Gerdirmesiz onarım, ister açık yöntemle yapılsın, ister kapalı yöntemle-mutlaka bir yama gerektirir. Aslında fıtıkların onarımında yama kullanılması neredeyse 100 yıldır düşünülmekte ve denmektedir ancak sorun ideal yama malzemesinin yıllardır bulunamamasıydı.  Bu amaçla kişinin kendi vücudundan alınan dokular kullanıldı ancak yeterince dayanıklı olmadığı anlaşıldı.  Suni yollarla elde edilen materyallerin güvenle kullanılabilir hale getirilmesi ve üretilmesi ancak günümüz teknolojisi ile mümkün hale gelmiştir.

yama01yama05

yama02

Üç boyutlu tıkaç
Anatomik mesh
Flat yamalar

 

İDEAL YAMANIN ÖZELLİKLERİ

  • Kullanıldıkları bölgedeki vücut sıvılarından fiziki olarak etkilenmemelidir.
  • Kimyasal olarak inert olmalı, reaksiyona girmemelidir ancak aynı zamanda  geçirgen olmalı, içinde sağlıklı dokuların gelişmesine izin vermelidir.       
  • Yabancı cisim reaksiyonu oluşturmamalı ve  allerjik olmamalıdır.
  • Mekanik gerilmeye karşı dayanıklı olmalıdır. Karın içi basınç ani artışlarında veya dışardan gelen kuvvetlerin etkisi altında patlamayacak yırtılmayacak küçülmeyecek şekilde dirençli olmaldır. Buna karşılık hastayı rahatsız etmeyecek şekilde esnek olmalıdır.
  • Üretim aşamasında istenen şekil verilebilmeli, kulanım sırasında kesilme dikilme işlemleri karşısında yırtılmamalı dağılmamalıdır.                   
  • Steril edilebilmelidir.                                                                                           
  • Fiyatının uygun ve kolay temin edilebilir olmalıdır


yama06
Günümüz koşullarında yama üretim teknolojisi, hemen hemen tüm koşulları sağlayan üstelik cerrahlara farklı seçenekler sunan bir noktaya gelmiştir.  Şekil olarak düz ve 3 boyutlu olarak ayrılabilir. Düz yamalar değişik boyutlarda dikdörtgen biçiminde üretilmiştir ve ameliyat sırasında cerrah bölgeye uygun ölçüde şekilli kesip hazırlayarak kullanır. Buna karşılık kullanılacak bölgenin anatomik özelliklerine uygun olarak  şekil verilip farklı ölçülerde hazırlanmış paketlenmiş satılan düz yamalar da vardır. Bunlar sağ ve sol ayrı imal edilmiş olabilir.  Kimi cerrah hazır şekil verilmiş yamaları kullanırken, pek çok cerrah da, ameliyat esnsında hastanın ihtiyacına uygun olarak yamasını kendisi hazırlar.

Düz yamalar dışında 3 boyutlu üretilmiş yamalar da vardır. Bunlar anatomik defektlerin şekline uygun olarak hazırlanmıştır ve tıkaç biçiminde yerine yerleştirilir. Laparoskopik kasık fıtıklarında kullanılmak üzere hazırlanan anatomik yamalarda 3 boyutlu yamalar arasında sayılabilir.

Yeni çıkan yamalar standart yamalardan farklı olarak, çift katlı olarak üretilmektedir. Bir yüzünde ihtiyaca göre farklı dokular vardır. Örneğin bir yüzünde dokulara kendiliğinden yapışan ayaklar  ProGrip yama, bir yüzü barsaklara değmesine rağmen yapışmayan Kompozit dolayısıyla karın içine konulabilen yamalar bu tür yamalardır.

İster açık yöntem ister kapalı yöntem ile konsun, ister hazır yama ister ameliyathanede hazırlanan yama kullanılsın her şekilde gerdirmesiz  onarım ameliyatları çok başarılıdır. Başarının arkasındaki güç, yamanın karın duvarında deliğin iç kısmına konmasıdır. Karın iç tarafına konan yama, içerden dışarı doğru zorlanma veya basınç artışından etkilenmez.  Paskal kuralına göre hidrostatik basınç nedeniyle içerden konan su geçirmez bir yama örneğin bir naylon parçası suyun dışarı kaçmasına engel olacaktır.

Fransa'daki yerel şarap üreticileri bir zamanlar dev fıçılar içinde sakladıkları şarapların üzerine titrermiş.  En büyük korkuları, o güne kadar çözüm bulamadıklarıağaç budaklarıymış. Zamanla iyice yaşlanan fıçıdaki budaklar hele bir de fıçının alt tarafından çıkıp delik açılmasına neden olunca tüm şarap akar boşa gidermiş. Dışardan yapılan her türlü onarım girişim, fıçı içindeki yüksek hidrostatik basınç nedeni ile başarısız olurmuş. Bir gün cin gibi bir çırak, deliği içerden güderi ile kapatmayı akıl etmiş. Delinen fıçının iç tarafına el ile yerleştirilen bir güderi parçası, kendiliğinden ve sızdırmaz bir biçimde yerine tutunup, şarabın kaçmasına mani olmuş.

Buradaki fiziki mekanizma  ve kurallar da aynı şekilde işlemektedir.

 


Fıtık Kitaplığı