Özel Sağlık Sigortam Var. Ameliyatımı Nerede ve Nasıl Olacağım?

Yaygın bilinen bütün sigorta firmaları ile çalışıyoruz. Bu konuda sorularınız varsa şu yollarla bize kolayca ulaşıp cevap alabilirsiniz:  WhatsApp: 0541 411 90 00, Telefon: 0212 296 3396

AMELİYAT ÖNCESİ NEDEN PROVİZYON ALINIYOR ?

Ameliyat öncesi görüşme ve muayeneyi takiben, ameliyat kararına vardığımızda, sigortanızdan mutlaka provizyon alınır. Sağlık sigortasında provizyonun anlamı şudur: “Ben Dr. Hamdi Koçer, şirketinizin poliçesine sahip hastamda fıtık saptadım. Kendisine, belirttiğim hastanede, belirttiğim ameliyatı yapacağım. Bunun ödemesi için onay veriyor musunuz ?”

Onay vermeden önce, sigorta şirketleri, kişinin geçmiş sağlık bilgilerini, doktorun yapacağı ameliyatın hastaya ve hastanın poliçesine uygunluğunu araştırmak hakkına sahiptir. Bu süre bazı sigortalarda 48 saat kadar sürebilmektedir. Ameliyat olmaya karar verdiğinizde, en azından 2 gün önce, onay için sigortaya başvurmak gerekir.
Sigorta şirketinin doktorları durumu inceleyip talebi makul gördüğünde, bize bir onay yazısı gelir. Bu şekilde ameliyat sonrası sizin her hangi bir şey ödemek zorunda kalmayacağınız, sigorta tarafından yazılı olarak teyit edilmiş olur. Sigortadan gelen onayın ardından sekreterimiz hemen arayıp bu bilgiyi size iletir. Sigortadan alınmış onay yaklaşık bir hafta geçerlidir.  Yani bizde tüm sigortalar geçiyor.

BANA EK ÖDEME ÇIKACAK MI ?

Fıtık Merkezini tercih eden özel sağlık sigortalı hastalar -eğer poliçelerinde katkı payı gerektiren özel bir madde yoksa- hiç bir ek ödeme yapmadan, ameliyatını olup anlaşmalı hastaneden sağlık ve mutlulukla taburcu olur. Pek çok sigorta şirketinde hastane ve doktor ücretleri, hastane ile sigorta arasındaki anlaşma koşulları içinde hastane tarafından faturalandırılıp sigortadan tahsil edilir. Bazı sigortaların hastanelerle dış doktor anlaşması faturanın hastaneden gitmesine uygun değildir. Bu durumda, sigortanın ödeyeceği kadar bir fatura kesilip hastaya verilir. Hasta yine ek bir ödeme yapmak zorunda kalmaz.

Özel sağlık sigortası yaptırırken hepimizin beklentisi bu değil midir?

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ  İPUÇLARI

 1. Özel sağlık sigortası olan hastalar için, ameliyat öncesi doldurulması gereken evraklar vardır. Ameliyatı yapacak  hekim tarafından bizzat doldurulup imzalanması gereken bu evraklar hastane sekreteryası tarafından sigortaya fakslanır.  
 2. Sigortalar bu başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu veya olumsuz yanıt vermek zorundadır. Dolayısıyla ameliyat gününden en az 2 gün önce provizyon için başvurmak gerekir.
 3. Onay alınması halinde bu onay  7 gün içinde geçerlidir. Ameliyat tarihinin daha leri bir tarih olması halinde yeniden provizyon istemek gerekebilir.
 4. Kasık fıtığınını iki taraflı olması halinde sigorta şirketleri genellikle ultrasonografi raporunu görmek isterler.
 5. Göbek fıtığı için bazı sigortalar fotoğraf veya ultrasonografi raporu isteyebiliyorlar. Bazı durumlarda ikinci bir hekim muayenesine hastayı yolladıkları olabiliyor.
 6. Sigortalar bazen koşullu onay verebilir, bunun amacı, "hekim veya hastanın beyanında yanlışlık/aldatmaca olduğu ortaya çıkarsa faturayı ödemeyeceğiz -anlamına gelir.
 7. Fıtığın başlangıç tarihi, ilk sigorta yapıldığı tarihten daha eski ise sigortaların çoğu bu ameliyatı ödemezler.
 8. Poliçenin yapıldığı ilk yıl, özel sağlık sigortaları acil dışında ki ameliyatları ödemezler. Fıtıklar eğer boğulmamışsa, acil ameliyat gurubuna girmezler.
 9. Tanı konmuş ve sigortaya bildirimi yapılmış bir fıtığın aynı poliçe yılı içinde onarılması tavsiye edilir. Bir sonraki poliçe yenileme dönemini geçmesi halinde bazı sigorta şirketleri ödeme yapmak istemezler.
 10. Tanı konmuş ve sigoraya bildirimi yapılmış bir fıtığın ameliyatla onarılmadan başka bir sigorta şirketine geçiş yapılması halinde, yeni sigorta şirketi bu ameliyat için muafiyet koyar ve ödeme yapmaz.
 11. Sigorta şirketleri arasında geçiş yapmak istediğiniz takdirde mutlaka eski sigortanızdaki haklarınız ile beraber geçmek istediğinizi beyan etmelisiniz. İki sigorta geçişi arasında 15 günden uzun boşluk olmamalıdır.
 12. Poliçenizi dikkatli okumalısınız. Poliçenizde ameliyatlar için % 20 katılım payı öngörülmüş ise, hastaneden taburcu olurken toplam faturanın % 20 kadarını siz ödeyeceksiniz demektir.

Eğer özel sağlık sigortanız var ve fıtığınız olduğu ortaya çıktıysa, en kısa zamanda ameliyatınızı olmalısınız.  Sigortanızdan yararlanma şansınız varken ertelemeyiniz.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI KOLAYLIKTIR, GÜVENLİKTİR; GÜVENCEDİR.

Fıtık Merkezi olarak, biz sizin provizyonunuzu ameliyattan önce mutlaka alır, size de bilgi veririz. Ameliyata girerken, ücret ile alakalı her hangi bir endişe duymazsınız.
Fıtık Kitaplığı